Klarnet w orkiestrze i muzyce klasycznej

Klarnet ma bardzo piękny i wszechstronny dźwięk, który jest idealny do romantycznych melodii lub bardzo wysokich dźwięków i może być grany bardzo głośno lub bardzo cicho. Jest najnowszym członkiem rodziny nowoczesnych orkiestr dętych drewnianych i często stanowi najważniejszy element sekcji dętych drewnianych w orkiestrach dętych i wojskowych.

W orkiestrze możemy spotkać różne rodzaje klarnetów, np. jeden lub dwa w tonacji B w orkiestrze kameralnej, czy kwintecie dętym. Mały zespół harmonijkowy lub orkiestra szkolna będzie miała około 12 klarnecistów, podczas gdy duże zespoły dęte lub orkiestry harmonijkowe potrzebują do 30 klarnetów wszystkich typów.

Klarnet w muzyce klasycznej

Początki wykorzystania klarnetu w muzyce klasycznej sięgają czasów Mozarta. Od tego czasu klarnety zawsze stanowiły ważną część symfonii i innych dzieł orkiestrowych. Wielu innym kompozytorom trend ten zaczął się podobać i włączyli do niego klarnet. Niektórzy z tych kompozytorów to Beethoven, Brahms, Debussy, Strawiński i Czajkowski.