Muzyka mogła sprzyjać przetrwaniu człowieka

W taki czy inny sposób muzyka jest obecna w niemal każdej sferze naszego życia. Można nią np. wstawić w scenę horroru, aby zwiększyć napięcie i udrękę, można nią też wykorzystać na zajęciach fitness, aby ich uczestnicy podążali za odpowiednim rytmem. Każde szanujące się wydarzenie społeczne nie może obyć się bez […]

Kiedy pojawiła się muzyka?

Muzyka pojawiła się wcześniej niż sztuki i języki, te dwa ostatnie są niemal wyłączną własnością Homo sapiens. Wcześniejsi potomkowie człowieka nie posiadali zdolności umysłowych niezbędnych do opracowania złożonego języka, zmuszeni więc byli trzymać się systemu komunikacji opartego na dźwiękach, które zmieniały rytm i melodię. Z kolei do tych dźwięków dołączali […]

Rozmieszczenie głośników w domu

Pomiędzy głośnikami a miejscem odsłuchu muzyki powinna być wolna przestrzeń, przedmioty i meble nie powinny utrudniać równomiernego przepływu fal dźwiękowych, w przeciwnym razie możemy mieć do czynienia ze zmniejszoną przestrzenią dźwięku stereo i niezrównoważonym dźwiękiem. Odległość między lewym i prawym głośnikiem powinna być taka sama jak odległość między słuchaczem a […]