Rozmieszczenie głośników w domu

Pomiędzy głośnikami a miejscem odsłuchu muzyki powinna być wolna przestrzeń, przedmioty i meble nie powinny utrudniać równomiernego przepływu fal dźwiękowych, w przeciwnym razie możemy mieć do czynienia ze zmniejszoną przestrzenią dźwięku stereo i niezrównoważonym dźwiękiem. Odległość między lewym i prawym głośnikiem powinna być taka sama jak odległość między słuchaczem a każdym z głośników. Kompaktowe głośniki zamontowane na stojaku lub półce powinny znajdować się na wysokości oczu słuchacza. Jeśli chcesz podnieść głośniki jeszcze wyżej, pochyl je w dół lub ustaw do góry nogami. Nie należy umieszczać głośników kompaktowych bezpośrednio na podłodze.

Nie jest konieczne obracanie głośników szerokokątnych w kierunku słuchacza.

Jeśli głośniki posiadają również port tylny, nie należy umieszczać ich bezpośrednio przed ścianą. Pozostaw odległość co najmniej 30-50 cm między ścianą a głośnikiem. Jeśli nie masz tylnego portu, umieść głośniki jak najbliżej ściany, w odległości do 1 metra. Jeśli nie jest to możliwe, umieść go na stojaku w odległości około 2 metrów od ściany.

Nie należy umieszczać mniejszych głośników blisko ściany, ponieważ promieniują one w zakresie średnich i niskich częstotliwości.

Najgorszym rozwiązaniem jest ustawienie kolumn w odległości 1-2 metrów od ściany z uwagi na wygaszanie głębokich dźwięków.

Nie należy umieszczać głośników w rogach lub w pobliżu gołych powierzchni ścian ze względu na odbicia dźwięku.