Kiedy pojawiła się muzyka?

Muzyka pojawiła się wcześniej niż sztuki i języki, te dwa ostatnie są niemal wyłączną własnością Homo sapiens. Wcześniejsi potomkowie człowieka nie posiadali zdolności umysłowych niezbędnych do opracowania złożonego języka, zmuszeni więc byli trzymać się systemu komunikacji opartego na dźwiękach, które zmieniały rytm i melodię. Z kolei do tych dźwięków dołączali […]